Lista aktualności Lista aktualności

PUSTOSTAN DO SPRZEDANIA

Nadleśnictwo Trzebielino przeznaczyło do sprzedaży pustostan o powierzchni użytkowej 32,80 m2 składający się z pokoju, kuchni i łazienki wraz z segmentem w budynku gospodarczym o pow. użytkowej 31,09 m2, położony w miejscowości Barnowiec 23A.

PUSTOSTAN  DO SPRZEDANIA

Nadleśnictwo Trzebielino przeznaczyło do sprzedaży pustostan o powierzchni użytkowej 32,80 m2 składający się z pokoju, kuchni i łazienki wraz z segmentem w budynku gospodarczym o pow. użytkowej 31,09 m2, położony w miejscowości Barnowiec 23A.

OGŁOSZENIE

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebielino informuje, że przeznaczyło do sprzedaży na rzecz pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych niebędących najemcami lokali przeznaczonych do sprzedaży, pozostających w zarządzie      Lasów Państwowych, następującą nieruchomość:

samodzielny lokal mieszkalny w budynku dwurodzinnym, składający się z  pokoju, kuchni i łazienki pustostan o pow. użytkowej 32,86 m2 wraz z segmentem w budynku gospodarczym o pow. użytkowej 31,09 m2, położony w miejscowości Barnowiec 23A, województwo pomorskie, powiat bytowski, gmina Kołczygłowy, obręb ewidencyjny Barnowiec, na działce nr 15/5 o powierzchni 0,0897 ha, udział 70/100, KW SL1M/00026931/6.

Sprzedaż nieruchomości zostanie dokonana zgodnie z art. 40a Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.), w trybie ustalonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich, jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz. U. poz. 1206).

Osoby uprawnione do nabycia lokalu wolnego (pustostanu) na podstawie powołanej wyżej ustawy, winny w terminie do dnia 18.10.2017 r. do godz. 15.00 złożyć pisemny wniosek o nabycie nieruchomości w sekretariacie Nadleśnictwa Trzebielino za dowodem doręczenia lub przesłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: Nadleśnictwo Trzebielino, ul. Pomorska 21, 77-235 Trzebielino.

Do wniosku należy dołączyć:

- oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie zakupu- wzór w załączeniu,

- dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach, o których mowa w art. 40a ust. 6 Ustawy o lasach. Wymagane jest, aby dokument potwierdzający zatrudnienie (dot. dokumentów wystawionych przez pracodawcę, z którym wnioskodawcę nie łączy już stosunek pracy) zawierał informacje o sposobie rozwiązania stosunku pracy,

- propozycję sposobu spłaty należności, a w szczególności ilość rat, w jakich zostanie spłacona należność.

Informacji dot. ww. nieruchomości udziela Sekretarz Nadleśnictwa, tel.: (59) 858 02  44, 728 936 362.

 

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Trzebielino 

 

Krzysztof  Załuska 


Baza noclegowa RDLP w Szczecinku Baza noclegowa RDLP w Szczecinku